UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
NGE
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
NGE
 

  Informatii utile

DESCRIEREA ARIEI NORDUL GORJULUI DE EST
Sit Natura 2000: ROSCI0128 - Nordul Gorjului de Est
Denumirea ariei/zonei protejate:NORDUL GORJULUI DE EST Denumire administrator/custode (dacă există): S.C. BUTTERFLYEFFECT S.R.L. Suprafaţa: 49.160 Ha. Din această suprafaţă de 49.160 Ha, în proiect nu intră şi suprafaţa de 150 ha Cheile Olteţului, care este cuprinsă în alt proiect finanţat prin POS Mediu, axa 4, prin care se
 
MANAGEMENTUL INTREGRAT AL ARIEI NATURALE PROTEJATE NORDUL GORJULUI DE EST
Scurta descriere a proiectului
Titlul proiectului: MANAGEMENTUL INTREGRAT AL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0128 NORDUL GORJULUI DE EST Solicitantul: SC BUTTERFLY EFFECT SRL Valoarea totală a proiectului: 6.038.240,62 Lei Durata proiectului: 32 luni Localizarea proiectului: (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000, regiunea de dezvoltare, UAT-uri) ROSCI0128

LOCALIZAREA PROIECTULUI
Sit Natura 2000: ROSCI0128 - Nordul Gorjului de Est
Din punct de vedre administrativ, aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est se află pe teritoriul a 2 judeţe, 96% din suprafaţă fiind localizată în partea de nord-est a judeţului Gorj, restul de 4% în partea de vest a judeţului Vâlcea. Teritoriul este în cea mai mare parte lipsit de localităţi cu excepţia celor
 
PROBLEME ŞI AMENINŢĂRI
Privind conservarea biodiversitatii
Vulnerabilităţile sitului sunt: a. Insuficienta cunoaştere a statutului de arie protejată a sitului Natura 2000 - Nordul Gorjului de Est, a rolului şi importanţei pe care le prezintă conservarea şi protejarea speciilor de floră şi faună şi a habitatelor naturale de pe teritoriul sitului. b. Inexistenţa oricărei forme de


Vizitatori unici: 99250

PROTEJEAZA SPECIILE © 2012 | Termeni si conditii
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau Guvernului Romanie
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe co-finantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Creat de